BARBARISME IN ISRAELISCH PARLEMENT (115)

De Joodse staat Israël probeert de wereld te overspoelen met wat zij rangschikt als feiten, maar het zijn "historische feiten" die eerst gekleurd en meermalen verkracht zijn. Wie er recht op hebben om het gebied tussen de Jordaan en de Middellandse Zee (in westelijke richting) te bewonen, daar hoeft er geen twijfel over te bestaan. De Palestijnen vormen de inheemse bevolking, de Joden kwamen er later, met een sprookjes-argument als goddelijk gebod. Maar de vraag wie de oorspronkelijke rechten bezit, is onder de huidige omstandigheden minder relevant, ondanks de claim van de Joden. Een geschiedenis van ca. 3000 jaar laat zien dat Palestijnen en Joden een gemeenschappelijkheid delen: samen hebben zij het gebied gecultiveerd, en broederlijk naast elkaar geleefd. Totdat religie op het toneel verscheen, en de Joden zich oppermachtig en superieur gingen gedragen: "Dit is ons Heilig Land, zoals dat in onze Thora beschreven staat". Flauwe en klare onzin, natuurlijk, want heiligheid is niet in de hemel ontstaan, maar verzonnen op aarde, door een aantal sluwe woestijnvossen en giftige schorpioenen die zich bovenaan de voedselketen waanden. Maar het kwaad was al geschied: de "heiligheid" verspreidde zich als een tornado over de wereld, groeide door zieltjeswinning en de bestaande historische feiten in een verpletterende en haast vernietigende greep houdend. De cycloon raast nog voort, in 2023. Gaza in een moordende houdgreep, ruim 11000 doden (tot 10 november van dit jaar) inclusief meer dan 4500 kinderen. We kunnen niet anders, zeggen ze in het Israëlisch parlement, want het gebied behoort ons toe, en de Palestijnen vormen een dodelijke bedreiging (een misleidend argument, zo weten wij, gebaseerd op onwetendheid van de achterban en de volgelingen). Een nieuwe historische omkering, want de Joden weigeren een homogene samenleving te vormen, eisen gebieden op waar Palestijnen eeuwenlang hebben gewoond, gooien olie op het vuur door land te bezetten, daarop Joodse nederzettingen te bouwen, met bulldozers olijfbomen om te ploegen en schoten te lossen op hardwerkende boeren vanachter struiken. In hun eigen woongebied zijn de Palestijnen minder dan paria's, en dagelijkse vernederingen zijn regel dan uitzondering. En waarom zou je je verbazen als Palestijnen verzet plegen, geen millimeter vooruitgang bereiken, en hun heil zoeken in "terroristische" aanslagen? Die acties staan niet op zich: zij worden niet gepleegd in een vacuüm, er is een aanleiding toe. Sinds 1948, toen de staat Israël werd gesticht (op leugenachtige motieven!), is de agressie tegen de Palestijnen fors toegenomen: het tot de tanden bewapende en ultramoderne Israëlische leger (geholpen door het Westen, ook met kernwapens waarmee door waanzinnigen nu wordt gedreigd!) treedt meedogenloos op tegen het verzet,  niets en niemand ontziend, demonstranten het woestijnzand in getrapt, en alle internationale regels aan Joodse wetten onderwerpend. En het einde van leugens zaaien is niet in zicht. De van alle hightech voorziene inlichtingendienst van Israël (de Mossad) die beschikt over de allermodernste algoritmen in computerprogramma's, had de Palestijnse aanval van 7 oktober niet zien aankomen? Onzin! Alle verplaatsingen van Hamas konden zij per centimeter traceren! Waarom niet is ingegrepen, is simpel te verklaren. Als je Hamas wilt vernietigen en de Palestijnse bevolking voor eens en altijd in de marge wilt drukken en verdrijven naar de troosteloze Sinai-woestijn, moet je een "geloofwaardig" en verkoopbaar alibi hebben. En dit bood zich aan: de voorbereidingen van Hamas voor een bloedige actie moet je niet verstoren, is gedacht. Na het bloedbad kun je de wereld heel gemakkelijk een "rechtvaardiging" aansmeren: "Zie je wel, terroristen!" En aan de reacties van de VS, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Engeland zie je de bevestiging van hun strategie: Israël, schreeuwen de Joden, heeft alle recht om zich te verdedigen, wordt keer op keer herhaald. Een buitengewoon debiele en infantiele reactie, want in die steun zien de extremistische Joden een vrijbrief om het woongebied van de Palestijnen verder etnisch te zuiveren en eindelijk het Heilig Land zonder Moslims op de kaart te tekenen. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor Jesus Christus, om op aarde te verschijnen, want zo staat dat geschreven en zo wil Hij dat; en dat dit ook de reden is waarom er voor de Joden massale steun is vanuit Christelijk optiek.


De haviken onder de Joden hebben 7 oktober 2023 niet proberen te voorkomen, maar laten plaatsvinden om het land tussen de Jordaan en de zee conform hun historische en manipulatieve model voor zichzelf te reserveren. 7 oktober kwam als een geschenk uit de hemel voor de Joden. Weg één samenleving van Joden én Palestijnen, onmogelijk gemaakt (één staat met verschillende bevolkingsgroepen, zoals dat is geweest). Weg de tweestatenoplossing, één land voor de Joden, één voor de Palestijnen, naast elkaar, om zeep geholpen. Wat wel blijft, is de onrechtmatige bezetting van Palestijnse gebieden, verdere uitbreiding en Palestijnen de zee of de woestijn in drijven. Gaza is, volgens VN-topman Antonio Guterres, een kerkhof geworden voor kinderen, en de wraakzucht van de Joden overstroomt het geannexeerde land. Zoals apartheid vroeger in Zuid-Afrika de norm was, zo is apartheid nu in Israël de gewoonste zaak van de wereld. En de misleiding van de wereldopinie is een beproefd taktiek en wordt voortdurend gevoed: "Israël en de strijdkrachten opereren overeenkomstig de hoogste normen van het internationaal recht", oreren de parlementariërs en ministers in de Knesset, het Israëlische parlement. En dit gebed bestrijden de Amerikanen niet, bang als ze zijn voor de Joodse lobby! De Duitsers ook niet, de Nederlanders evenmin. "Wij houden ons aan het humanitair recht", roepen de Joden in koor, en weer is sympathie voor deze Joodse leugen gegenereerd. En de Israëlische president (Herzog) voegt eraan toe: "De hele natie van Gaza is verantwoordelijk, omdat die niet in opstand gekomen is tegen Hamas". Heil, heil, wordt er geroepen, en weer is er gescoord door de Knesset. Dat je een volk niet collectief mag straffen voor de daden van individuen (Human Rights Watch), wordt buiten de discussie gehouden. Wat nu plaatsvindt, is een oorlogsmisdaad en volkerenmoord, echter wordt dit verzwegen door de vrienden en bondgenoten van Israël. Voor wat betreft Oekraïne was dit geen probleem, de Russen hebben zich schuldig gemaakt aan barbarisme, en (terecht) werden er sancties afgekondigd. Maar Israël mag zich tegoed doen aan complimenten en mag zich blijven verheugen op miljarden Amerikaanse steun. Wie zonder enige twijfel schuldig is aan barbarisme zijn kabinetsleden en volksvertegenwoordigers in hoofdstad Tel Aviv, de fundamentalistische Joden en bloeddorstige kolonisten in bezet gebied, omdat zij (ook het volk niet) bij de massale bombardementen op Palestijnse scholen en ziekenhuizen, niet in opstand zijn gekomen. En er komt nog meer uit het parlement: "Verwijder Gaza van de aardbodem. Laat de monsters naar Egypte vluchten. Veeg Gaza van de kaart. De Joodse toorn  moet de aarde doen schudden. Ons leger moet wreed en wraakzuchtig worden", zijn woorden van Netanyahu, de Israëlische premier. Dit hebben de Palestijnen verdiend, volgens de premier, maar moet en kun je vervolgens de rechtmatige bewoners van Palestina verwijten dat zij zichzelf verdedigen tegenover dit dreigende en apocalyptische perspectief van de Israëlische premier?


Een gekozen regeringsleider zou de naunce moeten zoeken. Dat de ene partij oorlogsmisdaden pleegt, is geen excuus voor de andere partij om hetzelfde te doen. In het internationaal recht en in het oorlogsrecht kun je elkaars misdaden niet wegstrepen. Amnesty International zegt het zo onomwonden en treffend: 

"Why do we kill people, who kill people, 

To show that killing people is wrong?". 

Dit zou de gedachtengang moeten zijn van een regeringsleider in een democratie. Hij, Netanyahu, in eigen land door opponenten (gelukkig zijn die er wel!) gezien als een psychopaat, kindermoordenaar, verrader, misdadiger, met bloed aan zijn handen, tegen wie 3 corruptie-onderzoeken loopt, en tegen wie (nu even gedimd vanwege de oorlog) massale protesten waren georganiseerd omdat hij de rechterlijke macht (het hooggerechtshof) wil kortwieken. Maar als je niet kiest voor gelijkwaardigheid en gelijke rechten, niet voor menswaardigheid, maar voor onderdrukking in de meest griezelige vorm,  moet je niet verbaasd zijn als anderen het recht menen te hebben om zich te verdedigen. Het recht om wraak te nemen als jejelf daartoe verlaagt, kun je anderen (dat recht) niet ontzeggen, wanneer hun gebied minutieus wordt ontdaan van elk recht, recht dat eeuwenlang is opgebouwd, de bevolking wordt belegerd en aangevallen, essentiële zaken als voedsel en water worden ontnomen, ziekenhuizen waar couveuse baby's liggen met zware vliegtuigbommen treffen. Burgers worden uitgehongerd, omdat zij op de "verkeerde plek" wonen, en zij verzet plegen tegen barbarisme van politici, die kolonisten aanmoedigen en in het openbaar van wapens voorzien.


Aan het humanitaire drama dat zich op dit ogenblik voltrekt, ligt de Joodse religie ten grondslag.  Bij deze crisis wordt het geloof in God op de proef gesteld. Zowel Joden als Moslims zouden vraagtekens moeten zetten bij hun religieuze uitgangspunten. Die bemoeilijken een onderlinge toenadering. En maken het mogelijk dat demonen Israël als woonplaats hebben gekozen. En de God die dit alles overziet en toelaat? Een exentrieke God zonder ethiek hebben de Joden, die een oogje toeknijpt! Het Internationaal Strafhof moet in actie komen en een onderzoek starten naar oorlogsmisdaden en genocide door de Israëlische regering. Derden die zich schuldig maken aan blinde sympathie en dubbele standaarden hanteren (VS, West-Europa): Christelijk Oekraïne wel, Islamitisch Palestina niet, dienen hun fout te erkennen en wispelturigheid van zich afschudden. Zij zijn mede schuldig! En Israël moet beseffen dat na verdrijving van de Palestijnen, een oplossing onhaalbaar wordt. Want de kans is levensgroot dat de komende decennia en eeuwen, de weg naar aanslagen door ontheemde Palestijnen die diep gegriefd zijn door talloze doden, geplaveid is. Voor Joden breekt een lange periode aan van slapeloze nachten, van hit-and run acties, zelfmoordaanslagen en drone-aanvallen door Palestijnen die zij tot duivels hebben gemaakt: van rust zal er geen sprake zijn. En dit is de Knesset te verwijten. De haat is aangewakkerd, Palestijnen zitten op ramkoers, ze zijn zwaar getraumatiseerd. Om te beginnen moet de Knesset worden ontdaan van barbarisme, en vervolgens een oplossing worden gevonden in een eigen huis voor de Palestijnen, met rechten die erbij horen. Voorwaarde is wel de onmiddellijke terugtrekking van Joodse kolonisten uit alle bezette gebieden. Dan kun je licht zien aan het einde van de tunnel. 


Manuel Sewgobind