SCHOONMAAK: RUTTE WEG, WILLEM ALEXANDER OOK WEG (118)


De Nederlandse koning, een overblijfsel uit vroegere tijden, krijgt in 2024 een veel lager rapportcijfer dan jaren daarvoor. Na (bewust gemaakte) fouten- lekker vakantie vieren in coronatijd, terwijl zijn onderdanen tussen muren gevangen zaten, feestvieren, symbolen uit de slaventijd koesteren, liegen over de Argentijnse dictatuur- is zijn populariteit gedaald naar een dieptepunt: van 76 naar 46 %. En terwijl alle prijzen wolkenhoog schieten, indexering van salarissen, uitkeringen en pensioenen taboe is, wordt door dit kabinet een verhoging van de koninklijke uitkeringen (de koning, Maxima, Beatrix, Amalia) doorgeperst; voor de koning alleen maar 55000 euro! En weer gaat Willem Alexander in de fout: door hierover te zwijgen en het kabinet niet te corrigeren: "Ik hoef die verhoging niet, ik heb al bergen euro's, geef die maar aan mijn onderdanen die afhankelijk zijn van de voedselbanken. En grijp nog wat extra uit mijn tot de nok gevulde silo". En een andere leugen: "Ik wil verbinden, vertegenwoordigen en aanmoedigen", roept hij (in arrogantie: want dat kan hij niet, hij mist competenties, en dat mag hij niet, dat is des kabinets), terwijl hij weet dat hij zal uitglijden. Hij heeft het verbruid, toen hij in boosheid reageerde: de slavenpanelen op de gouden koets blijven, waarmee hij zijn visitekaartje gaf. Hoe hij over het slavernijverleden denkt, is nu duidelijk. Hoe kun je dan een verbindende mens zijn als je de mens vernedert? Zijn familie (Oranje-Nassau, omgerekend meer dan een half miljard euro verdiend aan de handel in mensen die tot beesten waren gemaakt, en het kolonialisme een lucratief systeem vond en misschien nog vindt) heeft niets ondernomen tegen de barbaarse handel in tot slaafgemaakten. Hij durfde nog het woord "vergiffenis" te prevelen, maar waar blijven de terugstortingen en schadevergoedingen aan het volk van bijvoorbeeld Suriname? En waarom worden de slavenpanelen niet ogenblikkelijk vernietigd? Om nog eens te benadrukken wie de onderdanen zijn? "Verbinden" kan de koning daarom door de WC doorspoelen. 


 Het houdt niet op: het in opspraak komen. Het onderhoud van al de bezittingen die de koninklijke familie afschermt, (bezit dat via privileges is binnen gestroomd, en toebehoort aan alle Nederlanders en bijv. ook aan Suriname (het is bezit dat is geroofd), de aankoop van boten, beveiliging van panden, vakanties: dat komt op het conto van de belastingbetaler. En zelfs van het betalen van inkomstenbelasting is de familie vrijgesteld. Het is 2024, en pas nu (na het verlies van de VVD en het CDA: de twee superkampioenen van de verdediging van alles wat Oranje is) is er een tweederde meerderheid om de koning te dwingen belasting te gaan betalen. In 2015 en in 2022 was er al een motie (weliswaar geen tweederde meerderheid) om de koning zijn belastingprivilege te ontnemen. Maar het was...weer Rutte die weigerde de motie uit te voeren. Altijd weer Rutte, de beschamende premier die leugens heeft gebracht gedurende 13 jaar, en die de koning met hand en tand heeft verdedigd. Nu er een grote meerderheid is om de koning te kortwieken, zegt Rutte: "Het is complex. Want wie belasting betaalt, heeft ook recht op aftrekposten". Deze premier heeft het niet langer op een rij. Een ieder die aangifte doet, heeft daar recht op. In alle Europese monarchieĆ«n (m.u.v. de Noorse) betalen zij inkomstenbelasting. Wat Rutte's probleem is, kun je gissen: hij moet beloofd hebben aan Willem Alexander dat hij zijn privileges koste wat kost behoudt. En als uitsmijter flapt de premier uit: "Daar hebben wij geen tijd voor. We moeten ons druk maken om andere problemen." Beste Mark Rutte, bedoel je Gaza bijvoorbeeld, in welk conflict jij de IsraĆ«liers carte blanche hebt gegeven om genocide te plegen? Het vluchtelingenvraagstuk waartegen jij niets hebt ondernomen en zelfs over bent gevallen? Nee, Rutte misleidt: zijn partij is gebaseerd op vrijheid en veiligheid, beginselen die uit de praktijk zijn verbannen. En ongelijkheid: kijk maar hoe hij de koning overlaadt met luxe. Is het verwonderlijk dat zijn kabinet is gestruikeld en dat hij de uitgang heeft opgezocht om te verdwijnen?


Het komt er aan: Willem Alexander gaat betalen. Als er al moties door Rutte van tafel zijn geveegd, en hij al 13 jaar gerechtigheid dwarsboomt, wat weerhoudt de Tweede Kamer ervan om de koning belasting te laten betalen met terugwerkende kracht? Er is sprake van achterstallige belastingschuld, waar niemand van gevrijwaard is. Je kunt je afvragen of de koning in staat is politieke en ethische afwegingen te maken. In dat geval zou hij een flinke terugstorting moeten doen, en de stemming in de Kamer niet hoeven af te wachten. Hij kan nu zichzelf belastingplichtig maken. Met honderden miljoenen aan vermogen hebben de Oranjes zichzelf verzekerd van een goddelijke, bloemrijke en geurige toekomst. Zij leven in een wereld, versierd, gemarmerd, alles binnen handbereik, het hart overgepamperd, en intussen ontbindt de monarchie. De monarchie die een tragedie is voor de democratie en de rechtsstaat belaagt, met het portret van de koning in Gemeenteraadszalen en in rechtbanken, waar besluiten worden genomen en recht gesproken "in naam van de koning". Hoe krom kan dit zijn in Nederland!? En dat er ook publieke omroepen zijn die programma's maken over "blauw bloed". Hoe achterlijk kan men zijn in Nederland?


De monarchie is een te duur instituut zonder waarde. En (wat is er toch gaande in het brein van de minister-president?) op de valreep oreert Rutte: "Je hebt onderdanen en bovendanen". Is de premier in de Middeleeuwen beland? Een dergelijke visie wankelt als een dronkenlap. Wat een geluk: hij vertrekt! Hij heeft meer kwaad gebracht dan goed, nauwelijks waarheid maar veel leugens. En een mooie gelegenheid voor Willem Alexander om hem gedwee te volgen, naar de uitgang. Met een gekozen president (die je zonodig kunt afzetten als hij weigert belasting te betalen) heb je Nederland staatkundig en moreel gered.