GEBEDSGENEZING: GELOOF IN DWAASHEID (123)


De vraag die bij gebedsgenezing nooit wordt gesteld maar die cruciaal is voor het debat en voor de afweging of hier sprake is van gebrek aan inzicht, is: HOE komt de gebedsgenezer tot zijn opzienbarende daden? Als dat gerelateerd is aan het geloof dat hij aanhangt (Christendom of Hindoeïsme of Islam of een duister natuurgeloof), moet je je afvragen waarom het juist deze genezer is die door zijn God is uitverkoren om ziekten te genezen. Waarom helpt het dagelijks bidden door gelovigen niet om gezond te blijven (honderden miljoenen godsvruchtige mensen smachten vergeefs naar een leven met een scheutje geluk, maar zien de ellende dagelijks op zich afkomen), en waarom heeft zijn/haar God besloten Zijn krachten over te dragen aan een sluw individu dat rechtsom of linksom financieel profijt aan heeft? Het WAAROM komt terug: heeft God Zijn kracht bewust overgedragen aan een slimmerik die vol overgave en overtuiging een kudde misleidt, en waarom? En waarom geneest de Heer (die tot alles in staat is en de gehele wereld overziet) de mensheid niet eigenhandig met een vingerknip van alle ziekten en armoede, om te beginnen met de gelovigen in Hem? En bij welke religie profiteer je het meest van de sympathie voor God? Dat de Heer tot alles in staat is, is kolder, omdat Hij verzuimt om om te kijken naar de mens, de mens die weet dat een beter leven komt door eigen inspanningen en dat door te bidden het eten niet vanzelf op tafel komt: heb je geen inkomen (waar je zelf voor verantwoordelijk bent omdat geld niet uit de hemel komt vallen), dan ontkom je niet aan een armzalig bestaan. Het rekenen op God helpt geenszins, leven op aarde resulteert hoe dan ook in mistroostigheid en een onafwendbaar noodlot, of je gelooft of niet. Jouw eigen inspanningen (soms met hulp van de medemens als je daartoe niet in staat bent) bepalen de mate van geluk. Geluk komt niet van buiten, komt niet uit de hemel. En dat de gebedsgenezer kans ziet om geluk te grijpen, om kanker te genezen, of wat voor medische klacht ook, staat gelijk aan dwaasheid. Zou dat zo zijn, los van de vraag HOE hoe hij/zij dat voor elkaar tovert, dan roept dit nog meer vragen op. De gebedsgenezer speelt in op een toestand van hopeloosheid, waarin de zieke is beland, na medische behandelingen die niet aanslaan. Het is waar: niet alle kwalen zijn te genezen. De medische wetenschap schiet nog tekort, maar is wel in staat om veel klachten effectief te behandelen. Zelfs in een vóór-medicatie fase, terwijl er voldoende methoden en middelen op de plank liggen, kiest een patiënt ervoor om de gebedsgenezer te consulteren. Laten wij niet door de brij heen draaien: de gebedsgenezer heeft geen medische achtergrond, en kanker of een niet goed werkend orgaan, met gebed te genezen, is geloven in een oorverdovende fantasie. 


En, stel (vooralsnog aangenomen als stelling) dat de gebedsgenezer om onverklaarbare redenen en ontraceerbare krachten ongeneeslijke ziekten kan genezen, dan hebben wij een paardenmiddel en een mensheidreddende troef in handen: we sturen alle zieken in Nederland, in Suriname, in Europa, in heel de wereld, naar de gebedsgenezer, en....op de aarde lopen er voortaan enkel gezonde mensen rond. Stel je voor: geen ziekten, geen ellende, geen armoede, enkel een paradijs waar iedereen een flink inkomen heeft, in grote huizen woont en in een dure auto rondrijdt. En nog meer van dit paradijselijk genoegen. En laten we nog een keer eerlijk zijn: dit is gans onmogelijk!


Sommige klachten komen en gaan. Het lichaam dat in veel gevallen een zelfreinigend vermogen heeft (catharsis), zorgt ervoor dat sommige klachten na een poos, verdwijnen. Bij kinderen (kinderziekten) is dat herkenbaar. Als je in een dergelijk geval de gebedsgenezer bezoekt, en na enkele dagen de klacht vermindert of zelfs verdwijnt, is de relatie met het gebed snel gelegd. De klacht zou uit zichzelf zijn verdwenen, zonder de zalvende woorden, maar hopeloze mensen die alles grif aannemen, schrijven de genezing toe aan de.... gebedsgenezer. 


Ze bestaan, de gebedsgenezers. De helderziende professoren uit bijvoorbeeld Afrika, die onnoemelijk veel lichamelijke en geestelijke kwalen in een handomdraai de wereld uit helpen, de mystieke genezers met een Islamitische of Hindoeïstische achtergrond die met heilige spreuken of mantra's de radeloze mensen flessen en intussen zichzelf verrijken. En genezers die met een beroep op het Christendom mensen die niet kunnen lopen, in een fractie van een seconde kunnen laten rennen. In naam van Christus heelt Jomanda, bekend van "ingestraalde water" en gezondheidsadviezen (die een flink vermogen heeft verdiend en die al is ontmaskerd), en Tom de Wal, (die zichzelf ziet als afstammeling van Jezus) in Maastricht die zegt alles gratis te doen, maar intussen door "giften" steenrijk is geworden. Hij, die acteurs inzet om zijn successen te "bewijzen", belooft autisme, kanker, homoseksualiteit (die hij tot ziekte heeft verklaard!) te genezen. Iemand met een gekromde wervelkolom heeft hij genezen door koprollen te laten maken. Die gespecialiseerd is in beenverlenging en -verkorting, en na een sessie de patiënt met gelijke benen de zaal uit heeft laten sprinten: onnozelheid die onder zijn kudde opvalt. Mensen laten zich "genezen" en krijgen het advies: ga niet naar de dokter, niet naar de apotheek, ga naar Tom de Wal, en binnen een dag ben je kerngezond. Aan alle zieken in Nederland: ga naar Maastricht, ga naar meneer De Wal, en je geneest, gegarandeerd! Na klachten van mensen die zich bedrogen voelen, heeft de minister van Medische Zorg  gewaarschuwd: meld schade door valse gezondheidsclaims. De Wal, die niet aan opgeven denkt, heeft het intussen van God zelf gehoord: bouw een religieus centrum met een lengte van 121 (?) meter. Het geld hiervoor is al binnen. Hoe doe je dat: alles is gratis, en toch al 12 miljoen binnengehaald?


Een bescheiden advies: is er iets niet in orde, ga naar de dokter. Als er geen directe genezing is, blijf hopen, vraag om een second opinion, doe aan medicatie. Een gebedsgenezer misleidt (misschien onbewust door zijn haar/zijn sterk geloof in de leer, of misschien bewust omdat dit een uitstekend verdienmodel is) en verergert de kwaal. Charlatans, want dat zijn ze, verliezen op een moment hun geloofwaardigheid en hun volgelingen, hun kudde keert zich tegen de dwaalspoor. Vroeg of laat, dat is zeker, worden zij ontmaskerd als blijkt dat hun krachten gebaseerd zijn op drijfzand en op leugens, ontstaan tijdens een hallucinatie. De kudde heeft helaas een buitengewoon beperkt bevattingsvermogen: zeer lichtgelovig en kinderlijk handelingsbekwaam. GEBEDSGENEZING IS GELOOF IN DWAASHEID. Je moet goed misleid worden, om daarna tot inkeer te komen. En bovendien: welke gebedsgenezer is zelf nooit ziek geweest en onsterfelijk gebleken?


Manuel Sewgobind

(9 juni, 2024)