WILLEM DE LAATSTE (109)

Sigrid Kaag, leider van D'66, zegt naar aanleiding van een onderzoek naar vertrouwen in en tevredenheid over de monarchie dat er hiervoor nog voldoende draagvlak is. Ik heb nooit enig vertrouwen gehad in haar (want eerst was het uitgesloten dat zij in eén kabinet zou gaan zitten met de VVD omdat Rutte al liegend door het Binnenhof loopt), en toen zij de VVD intens omhelsde, was geloof in haar tot het nulpunt gedaald. Mevrouw Kaag: hoeveel draagvlak zal er zijn, denkt u, als de Nederlandse bevolking de vraag wordt voorgelegd of de inkomstenbelasting met (zeg maar) 50% moet worden verlaagd? Het antwoord kan ik geven: voor deze belastingverlaging is er een gigantisch groot draagvlak. Gaat u als minister van financiën deze reductie onmiddellijk invoeren? Dus het draagvlak-idee is kolder! Afschaffen van de monarchie is geen vraagstuk waar de bevolking over gaat: is trouwens niet referendabel. Het ontmantelen van deze staatsvorm is een zaak van experts: staatsrechtgeleerden, sociologen. 

Het vertrouwen in en de tevredenheid  over de monarchie is gedaald van rond de 70% (in 2014) tot 47% nu. Deze cijfers zijn wel relevant voor de politiek, tezamen met de visie van deskundigen. De monarchie is een middeleeuws idee, een bijbelse staatsvorm die onder confessionelen als CDA, SGP, CU, VVD gewicht heeft. Kom je aan de monarchie, dan kom je aan de Heer. 

Niettemin: tegen de monarchie pleiten gevoelige zaken als kosten( meer dan 300 miljoen euro per jaar, speedboats, beveiliging, gratis reizen, geen belasting) ondemocratische principes (want de koning laat zich niet kiezen!), erfrecht met de bijbehorende privileges. Een naïef argument vóór de monarchie is dat een republiek ook geld kost. Naïef, omdat een president veel minder kost, is vervangbaar als hij/zij regels overtreedt. Andere "positieve" punten betreffen: de koning staat boven partijen, is een verbindende vorst, houdt een sprookje in stand waar behoefte aan is. Wel nu: een (deel van het) volk dat in sprookjes gelooft, mist ratio en intelligentie. Dat deel van het volk schurkt aan tegen domheid, die niet in staat is om een samenleving te verheffen (zoals de meeste omroepen in Nederland -met name de commerciëlen- het ene debiele programma na het andere laten volgen: boordevol shows, realities en spelletjes die de samanleving naar het verleden katapulteren.  En niet te vergeten: de privileges als coronaparties ( van Amalia), vakantiereizen terwijl dat 2 jaar lang was afgeraden. De leugens van Maxima over het verleden van haar vader tijdens de Videla-dictatuur. Tenenkrommend en ongeloof zijn woorden die passen bij de stijve "excuses" van Willem Alexander, terwijl in zijn hoofd speelde: Zeikvolk! "Het zijn mijn rechten". De knieval van de koning, met een lachwekkende en meewarig kijkende Maxima, moeten de deur toch dichtdoen! Een koning die diep door het stof gaat, moet toch subiet vertrekken? En wie verbindt de koning met wie? De koning maakt meer kapot dan je lief is! Het ijs onder zijn voeten wordt alsmaar dunner. Er moet een moment komen dat het ijs zijn gewicht niet meer kan dragen. Dat moet de journalistiek ook weten: maar de Rijksvoorlichtingsdienst dirigeert, en de journalisten zijn zo braaf als een hondstrouwe poedel. "Zo waarlijk helpe mij God, Almachtig" (help mij mijn privileges bewaken, o Heer!) zei hij bij zijn inhuldiging, en "Veel mensen hebben hun dierbaren verloren" (MH17 ramp). En de 30.000 verdwenen studenten op de Plaza de Mayo in Buenos Aires: hebben die geen dierbaren, beste mevrouw Maxima? En waar was uw vader, en wat deed hij?

Hij is over enkele dagen jarig, Willem de Laatste, en het volk zal feest vieren, en vergeten welke plek de Nederlandse bevolking in zijn hart heeft. Geen enkele plek! Hij moet de laatste vorst zijn, Willem Alexander, het einde van de geschiedenis voor de monarchie.