WESTEN VERANTWOORDELIJK VOOR GENOCIDE IN GAZA (119)


De noodhulpcoördinator van de UNICEF (Hamish Young) meldt begin februari dat ruim 8000 kinderen de dood hebben gevonden door Israëlische bombardementen in Gaza, 17000 kinderen gescheiden leven van hun families en ruim 10000 lijden onder een gebrek aan medische en psychologische zorg. Er is één persoon direct schuldig aan dit drama: de Joodse premier Netanyahu. Ondanks zijn wilde uithalen naar critici (intussen is bijna de hele wereld, inclusief Afrika en Zuid-Amerika, met uitzondering van de dorpsgekke president Milei in Buenos Aires, van Joodse afkomst), groeit de weerstand tegen Israël. Want is het niet zo dat Netanyahu precies hetzelfde doet wat de Joden is aangedaan in de Tweede Wereldoorlog, namelijk orkestreren en regisseren van volkerenmoord? Ruim 30.000 Palestijnen vermoord, omdat 1200 Joden zijn gedood in bezet Palestijns gebied. Niet te rechtvaardigen, maar deze kibboetsslachting is het gevolg van eeuwenlange vernederingen en liquidaties van Palestijnen die in hun eigen leefgebied werden (en worden) opgezocht en zonder mededogen worden uitgeschakeld, omdat zij geweld plegen, iets waartoe zij worden aangezet. De dieperliggende oorzaak van de hekel aan Palestijnen: het religieus-krankzinnige geloof dat hun God dit gebied heeft gereserveerd voor Joden, en "vreemdelingen" (die overigens het land als eersten bewoonden), op Zijn last (van hun Schepper dus) moeten worden verdreven of geliquideerd. Bittere en niet te slikken logica zou zijn dat Netanyahu evenveel Palestijnen om zeep brengt, dus 1200, want één Jood is evenveel waard als één Palestijn, nietwaar? Of niet? Of is het 1op7? En Palestijnen op hun beurt evenveel (of een veelvoud daarvan volgens Joodse berekening) Joden doden als in honderden jaren aan hun kant is gevallen, nietwaar? Of niet? Een griezelige Joodse rekensom! Hoe dan ook:  30000 zijn het intussen, en het zullen er veel meer zijn, als de brokstukken zijn opgeruimd, en de laatste overgebleven dorpen en steden (waaronder Rafah) egaal zijn gebombardeerd en alle Palestijnen gedwongen zijn tot een nomadisch bestaan in de barre Egyptische Sinaï- woestijn, met nog meer slachtoffers. Zo wreed zijn doorgedraaide Joden!


Netanyahu, die er alle belang bij heeft om deze holocaust op Palestijnen zo lang mogelijk vol te houden, want dan kan hij uit handen blijven van justitie die hem op de hielen zit voor 3-voudige corruptie, pleegt genocide met een bewust doel voor ogen, nl. vernietiging en verdrijving, een etnische zuivering van een bevolkingsgroep. En Gaza en de Westbank veilig ommuren voor Joden. Exact wat hun Meester en Herder hen heeft ingefluisterd. Een meedogenloze Souffleur in de hemel, daar boven Israël!


Het zijn beesten, animale kinderen, die Palestijnen, zeggen de Joden in het Israëlische parlement, die dienen te worden verjaagd, om onze Heer te plezieren. Dit is de heilige visie van Joodse woestijnbarbaren, die geen multiculturele samenleving verdragen. De aanval van Palestijnen op een Joodse kibboets, waarvoor begrip is op te brengen als je dat in de juiste context plaatst, heeft een oorzaak gehad, en het Joodse verderf dat de overgebleven Palestijnen als een macaber perspectief omknelt, wordt nu wereldwijd verguist. Nu is het begrijpelijk dat de Palestijnen het recht opeisen om zichzelf te moeten kunnen verdedigen. Het wordt meer en meer duidelijk dat niet alleen Gaza, maar ook de Westbank het doelwit is van de Joodse nederzettingenfilosofie (gestoeld op agressie). Alsof de Joden willen profeteren: onze lieve Jaweh is vele malen intelligenter dan jullie achterlijke Allah. Dit kunnen ze uitventen, omdat het de Verenigde Staten waren, in hun kielzog Duitsland, Engeland, Frankrijk, Nederland die in diplomatieke stompzinnigheid hebben geroepen: Israël heeft alle recht om zich te verdedigen. Deze op christelijke gevoelens gebaseerde waanzin deed bij Netanyahu alle deuren open. Het gevolg is zichtbaar, en de rest van het drama is voelbaar en voorspelbaar. Het was een diplomatieke zeperd, dat het mogelijk heeft gemaakt om oorlogsmisdaden te plegen. En niettemin: genoemde westerse "democratieën" nemen niet de moeite tot zelfreflectie, om vervolgens mea culpa te roepen. Wat ook niet wordt geroepen is, dat het Europees Recht verbiedt om wapens en wapenonderdelen  naar Israël te exporteren die worden ingezet bij mensenrechtenschendingen (zegt advocaat en bijzonder hoogleraar Oorlogsherstel Liesbeth Zegveld van de Universeit van Amsterdam). Zij, de vrije westerse wereld, draagt bij aan het Palestijnse tranendal. 


En het is een illusie om te denken dat met de vernietiging van een etnische groep, en ontmanteling van Palestijnse cultuur, het bouwen van nieuwe nederzettingen, vrede zal zijn teruggekeerd in het Midden Oosten. Netanyahu heeft strijders geschapen die hun rechten zullen blijven opeisen. En het is niet uitgesloten dat geweld zal worden gepleegd om dat recht kracht bij te zetten. Een massaslachting op het Palestijnse volk leidt tot wraak, dat Netanyahu voor de rest van zijn leven in zijn angstzweet zal doen baden. Het "HeiligLand" gaat decennia tegemoet van aanslagen. Extremistische Joden die hun religie bejubelen, komen te staan tegenover (daartoe gedwongen) extremistische Palestijnen (die hun bezit opeisen), en zonder volledige terugtrekking uit alle bezette gebieden, en herstelbetalingen voor de wederopbouw van vernielde steden en dorpen, gecombineerd met respect voor de culturele diversiteit, zal er van vrede waar de Joden op rekenen, geen sprake zijn, want eenzijdig. Bij vrede heb je minstens twee partijen nodig. Intussen zal Netanyahu voor een tribunaal moeten verschijnen, op beschuldiging van genocide, van holocaust op het Palestijnse volk. Netanyahu is een massaslachter die zich zal moeten verantwoorden voor het Internationaal Strafhof.


Manuel Sewgobind