ZIJN WIJ VOOR ONZE OVERLEVING AFHANKELIJK VAN GOD?

(Blog 112)


Ludwig Wittgenstein (Oostenrijkse filosoof, 1889-1951):" Denken doen wij met ons hoofd, in de vorm van taal. Ons taalgebruik is onlogisch, en maakt dit gereedschap onbruikbaar om zekerheden te krijgen". Om dus te denken, heb je taal nodig, en kennis. Zonder taal en kennis kun je geen waarheden creëren. Is jouw woordenschat te klein, dan raak je niet tot waarheden.


Je kunt je afvragen hoe het kan dat een God in staat is geweest om de aarde en het universum te scheppen. Let wel: we zitten in een kosmisch schouwspel, met in ons eigen sterrenstelsel zo'n 100 miljard andere sterren, en sterrenkundigen hebben de "verste ster ooit" ontdekt, op zo'n 12.9 miljard lichtjaar afstand (dat is de snelheid van het licht: 300.000 km per seconde, en dat maal 60x60x24x365= 1 lichtjaar, en dit weer 12.9 miljard keer). Nee. niet te bevatten. En de miljarden sterren en planeten hebben een schepper gehad?

Met deze kennis en de beschikking over taal, zou je het scheppingsverhaal moeten verklaren. Dat doe ik. Dus was er "in den beginne" niets, maar wat is "niets"? Helemaal niets, ...ook geen schepper? En als hij uit het niets is voortgekomen (een buitengewoon ongeloofwaardige aanname!) heeft hij dan geen bron wat zijn oorzaak is geweest? En de belangrijkste vraag is: HOE heeft hij dat allemaal klaargespeeld? Dit is dus de allesoverheersende vraag waarop gelovigen geen antwoord hebben en ...en niet over willen praten. Het is blasfemisch om het over te hebben, gelovigen, onder bescherming van de Heer, duiken weg, bij de vraag: Als wij, ook al is dat 2%, bij Aziaten 6%), Neanderthaler DNA in ons dragen, deze voorhistorische mens leefde ca. 300.000jaar geleden, en de mens (God leert ons dat!) slechts 6000 jaar geleden is geschapen, waarom liegt God? Of is het zo dat hij geen actieve herinnering meer heeft?  


Lang is er duiding geweest, hij was er gewoon, en nu is er de vraag: HOE deed hij dat? Deze vraag zal ik even parkeren, en zet ik mijn zoektocht voort. Hij is de schepper en oorzaak van alles. Zonder uitzodering. Dus ook van goed en kwaad. Hij, de bedenker van slavernij en mensenroof, van marteling en dood,  Er wordt beweerd dat hij het kwaad opzettelijk heeft gecreëerd om de mensheid te tarten en uit te dagen. Dus zegt God op gegeven moment: Vechten jullie elkaar met messen, geweren, tanks, jachtvliegtuigen, drones,  atoomwapens de tent uit. En heeft hij gewild dat onschuldige ouderen, kinderen, mensen met een beperking daarbij slachtoffers worden. (Heeft hij overigens baby's geboren laten worden met een beperking, om de zondige ouders te straffen? Dat is de God die de verkeerde mensen pakt!). Overstromingen en bosbranden, opwarming van de aarde, oorlogen en etnische zuiveringen zet God de Heer in om de mens op het rechte pad te krijgen (gelovigen worden niet ontzien!). Dat is exact de methode die meedogenloze dictators gebruiken om aan de macht te blijven. En zijn eigen schepping wordt zo vernietigd! En over autocraten gesproken: deze plegers van onbarmhartig geweld, rovers, bandieten, leven het langst. Poetin, Bouterse, Wilders, worden beschermd, geen straf hangt boven hun hoofd (doodgaan na de 80e is geen straf, want dood ga je toch!). Hij, God, heeft een alliantie gesloten met de onderwereld, waar alles in bloei staat. Zij, de exponenten van misdaden tegen de menselijkheid, de bezitters van privileges en kinderen van God die het alleenrecht hebben op rijkdom en een wereld zonder armoede, onrust en ziekte, zijn verzekerd van een plek op de eerste rang in het paradijs. De hemel staat voor hen wagenwijd open. De meeste geweldenaars vind je in de hemel, de meeste gelovigen vind je in de hel).  


Topprioriteit van God is: ellende veroorzaken (zijn macht om alles te kunnen regisseren en voorkomen, houdt hij op zak). Leugens laten overheersen, de mens bewust dom houden, verbieden om kennis te ontwikkelen. Om te experimenteren met taal, dat is voor God gevaarlijk. Is democratie, zijn mensenrechten, armoedebestrijding, treffen van klimaatmaatregelen, bij God in goede handen? Mensen die hieraan hun leven hebben verpand, ondervinden de meeste (goddelijke) weerstand. 


Wat hebben de prentjes van God in woonhuizen aan de wanden, voor waarde? Welke meerwaarde kun je halen uit vroeg opstaan, bij het ochtendgloren, te gaan mediteren, het brengen van bloemenoffers, de kerk betreden om te bidden, vijf keer per dag de Heer aanroepen, en intussen ellende de gezinnen teistert, zonder werk er geen brood op tafel komt, ziekte in elke hoek van het huis op de loer ligt, rampen steeds vaker voorkomen, God niet overal aanwezig is (hij feest met de allerrijksten en laat de zwakkeren aan hun lot over). De gebeden van zijn discipelen die in hem vertrouwen hebben, om gezondheid, om een beter leven, worden niet gehoord en gewaardeerd. Het lijkt alsof God van de aardbodem is verdwenen, de gelovigen zijn tevergeefs naar hem op zoek. Het lijkt alsof hij een mensenhater is. Zouden wij niet moeten stoppen met geloven, met het geloof in een opperwezen dat krankzinnigheid en tegenstellingen in stand houdt? Waarom zouden wij nog altijd angst koesteren voor een iemand die beweert de schepper te zijn van geluk en gezondheid, maar dit alleen is voorbehouden aan een selecte groep die voortdurend in de fout gaat? Iemand die ons verboden heeft om zelfstandig te denken? Iemand die nooit solidair is met mensen die nauwelijks iets bezitten? Waarom zouden wij ons laten leiden door heilige boeken die als autoriteit zijn opgelegd en nog altijd als een hemels decreet beschouwd? Waarom zouden wij ons als religieuze fanaten gedragen, precies zoals de Heer dat heeft gewild, en onszelf wegcijferen, geen vragen meer stellen, en 100% gehoorzaam moeten zijn aan verzinsels die van boven komen (uit de hemel)  en beneden (door gelovigen) streng bewaakt? Waarom denken wij dat God onfeilbaar is? Waarom zouden wij God niet ter verantwoording roepen, beste bijbelliefhebbers? Waarom denken wij dat hij altijd goeds brengt? Waarom moeten wij genoegen nemen met onwetendheid? Waarom accepteren wij zijn werkwijze om te komen tot natuurlijke selectie: de zwakkeren verdwijnen, de sterksten ( de duivels) overleven. Bedenk dit: bid zoveel als je wilt, helpen doet dat geenszins!


God heeft zichzelf overbodig gemaakt. En is feitelijk al van zijn sokkel gevallen. Wij hebben geleerd om in heilige verhalen te geloven, nu is het tijd om de teksten te analyseren en te toetsen op onfeilbaarheid en bruikbaarheid. Wij moeten trachten om onszelf vrij te maken van dogma's. Wij zijn volgers van dogmatische dictaturen, helaas geen kritici als het gaat om bestraffen van onschuldige kinderen en ouderen. Het kan niet zo zijn dat alles op aarde ondergeschikt is aan het woord van God. Hij heeft geen moreel kompas, geen menselijk gevoel, omdat hij nooit een poging heeft gedaan om de wereld te zuiveren van het kwaad. Zijn autoriteit en goddelijke affiniteit van mensen leidt tot geweld, precies zoals hij wil. Hij ontdoet zich van biddende zieken, en schreiende armen en onschuldigen, in het voordeel van rijken, schurken en outlaws. Hij is verblind door macht die hij uitoefent, hij heeft een drang tot vernietiging van het goede. Daarom moet hij worden geoordeeld op moraliteit (beste gelovigen, zijn jullie er nog?), omdat hij die grenzen opzettelijk heeft laten vervagen. Hij moet verantwoordelijk worden gehouden voor ongelijkheid, bittere ellende, ontploffende bommen en verderf. Is er voor God een plek in een vredige wereld, beste aardmensen, zijn jullie nog wakker? God is een misvatting: de enige conclusie die overblijft. Voor onze overleving zijn wij niet afhankelijk van zijn bestaan. Sterker nog: er bestaat niet zo iemand of zoiets als een opperwezen. Eerst moeten gelovigen erkennen dat zij zijn misleid, en vervolgens beseffen dat wij zelf de oorzaken zijn van onze eigen ellende, en dat de oplossingen van onszelf moeten komen. Wij leven en blijven hangen in een kwaadaardige nostalgie. En moeten af van onnozelheid. De wereld redden: dit is ONZE uitdaging.